KALENDER

 

9/11 2018

Psykoterapicentrum Höstkonferens. Komplex problematik hos vuxna, barn och unga – forskning kring verksam behandling

www.psykoterapicentrum.se

 

21/11 2018 kl 18 - 20.30

Mentaliserings-afterwork. Seminarium med mingel och AW. Tema: Mentaliseringens byggstenar, child in mind. Karin Lindqvist

Ericastiftelsen, Odengatan 9, Stockholm

Anmälan till info@mentalisering.se

 

7/12 2018

Föreläsningsdag med årsmöte, Svenskt forum för Mentalisering i samarbete med Natur och Kultur.

Program och anmälan