KALENDER

31 maj - 1 juni 2018

Fjerde Nordiske Konferense om Mentalisering og Mentaliseringsbaserte terapier

Gamle museet, Oslo

http://nordisk-konferanse-mentalisering.no/

 

6 - 8 juni 2018

Three day training in Mentalization-Based Treatment for Children: a time limited approach

Anna Freud Centre, London

https://www.annafreud.org/training/training-and-conferences-overview/training-at-the-anna-freud-national-centre-for-children-and-families/mentalization-based-treatment-for-children-a-time-limited-approach/

 

23-25 augusti 2018

Introduksjonskurs i mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Finn Skårderud, Sigmund Karterud, Henning Jordet, Nina Arefjord, Bente Sommerfeldt

Grand Hotel, Oslo

www.mentalisering.no