Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Price

Gratis

Duration

14 September

Anmäl dig

Om evenemanget

I samarbete med Ericastiftelsen kommer vi samlas på en AW kring metoden Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) med Lillian Döllinger. Hon kommer berätta mer om denna tidsbegränsade psykoterapi som är utvecklad av bl.a. Peter Fonagy och vilken roll mentalisering och mentaliseringsbaserade interventioner spelar i DIT.

Föreläsare

Lillian Döllinger

Lillian Döllinger

Lillian Döllinger är doktorand på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning omfattar bland annat psykoterapiforskning, emotionspsykologi, det ickeverbala samspelet i psykoterapi och anknytningsteori. Hon undervisar även inom psykodynamisk terapi och teori, inklusive DIT, och praktiserar psykodynamiska långtidsbehandlingar och DIT på Stockholms universitets psykologiska klinik.