Kalendarium

2022

Är du intresserad av vår verksamhet gör du det enklast genom att följa oss på Facebook.

De flesta aktiviteter är endast öppet för medlemmar. Att bli medlem kostar 250 kronor per år. 

28 oktober Höstkonferens med Anthony Bateman
Mentalizing and its variations in I-mode, me-mode, and we-mode
ABF-huset Stockholm + ZOOM
BATEMAN.jpg

Höstkonferens med Anthony Bateman. Direkt efter föreläsningen följer årsmötet för 2022. Höstkonferens och årsmöte sker i ABF-huset i Stockholm med hybridlösning så att deltagande via videolänk är möjligt.

Mentalizing and its variations in I-mode, me-mode, and we-mode

People with borderline and other personality disorders show a good response to a variety of treatments on a range of symptoms and problematic behaviours. But the evidence has grown that their adaptive capacity to their social world and their subjective experience of well-being both remain impaired over the long term. Patients treated with MBT are no exception and 8 year follow-up of mentalization based treatment suggested that social and relational gains at the end of treatment were maintained but remained below population norms. This may in part be related to inadequate focus in treatment on relational and social process. So there has been increasing focus in MBT on the patient’s social mentalizing and this is now conceptualised as being made up of three components – I-mode, Me-Mode, We-mode. Social mentalizing will be discussed and its operationalisation in clinical practice illustrated when applied in different personality disorders.

Höstkonferens och årsmöte för medlemmar i Svenskt Forum för Mentalisering (kl 13.00-14.30, ingen föranmälan behövs) sker både på Zoom och i Sandlersalen, ABF-huset, på Sveavägen 41 i Stockholm.

Obs! Early bird erbjudande fram till 2 oktober:
Medlemmar (IRL eller Zoom): 300 kr
Icke-medlemmar innan 1 oktober (IRL eller Zoom): 550 kr

Pris efter 2 oktober:
Medlemmar (IRL eller Zoom): 400 kr
Icke-medlemmar late bird (IRL eller Zoom): 650 kr

Anmälan senast 26 oktober.

Tidigare evenemang 2022:

14 september 18:30-20:00 AW - En afterwork om Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) med Lillian Döllinger
Lillian Dollinger.jpg

I samarbete med Ericastiftelsen kommer vi samlas på en AW kring metoden Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) med Lillian Döllinger. Hon kommer berätta mer om denna tidsbegränsade psykoterapi som är utvecklad av bl.a. Peter Fonagy och vilken roll mentalisering och mentaliseringsbaserade interventioner spelar i DIT.

Lillian Döllinger är doktorand på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning omfattar bland annat psykoterapiforskning, emotionspsykologi, det ickeverbala samspelet i psykoterapi och anknytningsteori. Hon undervisar även inom psykodynamisk terapi och teori, inklusive DIT, och praktiserar psykodynamiska långtidsbehandlingar och DIT på Stockholms universitets psykologiska klinik.

Antalet platser är begränsat och sker i Ericastiftelsens lokaler i Stockholm. Vi ber de medlemmar som är intresserade av denna afterwork att anmäla sig via Mina Sidor.

23 augusti 18:30-20:00 MBT-workshop kring gruppterapi med Anton Sandell
PXL_20220613_083306610.PORTRAIT.jpg

Välkomna på workshop om gruppterapi i MBT. Vi kommer vara i Ericastiftelsens lokaler i Stockholm.  Fokus vid detta tillfälle kommer att vara på start av gruppsessionen och den initiala rundan. Vi kommer vara upp till 20 deltagare och merparten av workshopen kommer att bestå utav rollspel och diskussion.

 

Tanken medworkshopen är att vi har högt i tak och provar oss fram för att lära av varandra. Alla som är med förväntas kunna delta i rollspel. Förbered gärna en patient som du kan rollspela.


Rollspelen kommer vara gruppsessioner där deltagarna spelar patienter.

Jag som håller i workshopen heter Anton Sandell och är legitimerad psykolog. Jag har arbetat med MBT-behandling i 6 år i Psykiatri Sydvästs MBT-team och föreläser om MBT på bland annat Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Anmäl dig genom
Min Sida. Sista dag för anmälan är 11 augusti. Anmälan är bindande och ungefär en vecka innan kommer vi be er att bekräfta deltagande via mail. Om ni får förhinder anmäl detta så fort det går. Om workshopen blir fullbokad skapas en kö-lista.

 

Ser fram emot att ses den 23 augusti!  

Länk till evenemanget hos Föreningshuset.

Workshoppen är gratis för medlemmar. Är du inte redan medlem? Ansök här. 

27 april 18.30-20.00 Webbinarium med Clara Sharp :
"Hypermentalizing and its clinical application"
carlasharp250.jpeg

Research has demonstrated higher levels of hypermentalizing associated with borderline personality disorder in adolescents and adults. Recent research also suggests that hypermentalizing may be common among a range of different psychopathology and may even represent a transdiagnostic factor across different forms of psychopathology. Hypermentalizing appears to reduce as a function of mentalization-informed treatment approaches. In this talk, this evidence base will be discussed, followed by a discussion of its clinical application in psychotherapy. Case examples will be presented, and participants will be invited to reflect together on techniques to interrupt hypermentalizing during psychotherapy.

Carla Sharp, Ph.D. is Professor of Clinical Psychology at the University of Houston and Associate Dean for Faculty and Research. She also directs the Adolescent Diagnosis Assessment Prevention and Treatment Center and the Developmental Psychopathology Lab at the University of Houston. Her work has significantly advanced the scientific understanding of the phenomenology, causes, correlates and treatment of personality pathology in youth. She is the recipient of the 2016 Mid-career award, North American Society for the Study of Personality Disorders and the 2018 Award for Achievement in the Field of Severe Personality Disorders from the Personality Disorders Institute in New York.She is the current Associate Editor for APA journal Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, and a workgroup member for updating the American Psychiatric Association practice guidelines for BPD. She has published over 300 peer-reviewed publications in addition to numerous chapters and books. She is the lead author on the forthcoming bookMentalizing in psychotherapy: A guide for practitioners (Wiley, 2022).  Her work has been funded by the NICHD, NIAAA, NIMH, the Brain and Behavior Research Foundation and other foundations.är professor vid University of Houston och ska berätta om hypermentalisering och dess kliniska betydelse

21 mars kl 18.30-20.00 Webbinarium med Henning Jordet :
"Fraværets traume - mentaliseringsbasert forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse”
Henning Jordet

​Vad kännetecknar personlighetssyndrom av ängslig typ (tidigare kallat ”fobisk personlighetsstörning”, på engelska ”avoidant personality disorder”, på norska ”unnvikende personlighetsforstyrrelser”)? En kort genomgång av aktuella kunskapen om etiologi och fenomenologi för denna patientgrupp. Hur kan vi utifrån aktuell kunskap anpassa mentaliseringsbaserad terapi till denna målgrupp? Detta kommer att presenteras via kliniska exempel, som grundas på omfattande klinisk erfarenhet och handledning av ett specialiserat kliniskt behandlingsprogram inriktat på personlighetssyndrom av ängslig typ.

Henning Jordet är psykologspecialist, ledare för det norska Institutt for Mentalisering som driver utbildning i MBT i Norge och privatpraktiserande psykoterapeut. Han äger Akademi for Mentalisering som driver utbildning i MBT i Danmark och stiftare av det Danske Institut for Mentalisering. Han har arbetat med MBT sedan 2006 och var med i forskningsprojekt knutna till ”Klinik for personlighetsforstyrrelser” i Risskov. Han har undervisat internationellt i England, Danmark, Polen, Sverige och Norge om MBT knutet till olika frågeställningar. Tidigare ledare för ”Poliklinikk personlihetspsykatri” i Vestfold där de bland annat utarbetade en MBT-modell för behandling av personlighetssyndrom av ängslig typ.

Webbinariet är gratis för medlemmar. Är du inte redan medlem? Ansök här