Kalendarium

2022

Är du intresserad av vår verksamhet gör du det enklast genom att följa oss på Facebook.

Preliminärt program för medlemmar 2022.

21 mars kl 18.30-20.00 

Webinarium med Henning Jordet, ordförande i norska Institutt for Mentalisering, om MBT för ängsligt (fobiskt/undvikande) personlighetssyndrom
 

27 april 18.30-20.00

Webinarium med Clara Sharp, professor vid University of Houston, om hypermentalisering och dess kliniska betydelse
 

24 augusti 

MBT-workshop med Anton Sandell, med begränsat deltagarantal i lokal i Stockholm
 

28 oktober, kl 13-16

Höstkonferens med Anthony Bateman om senaste utvecklingen inom MBT, exempelvis för trauma. Direkt efter föreläsningen följer årsmötet för 2022. Höstkonferens och årsmöte sker i lokal i Stockholm med hybridlösning så att deltagande via videolänk också är möjligt.