Webbinarium med Henning Jordet

"Fraværets traume - mentaliseringsbasert forståelse og behandling av unnvikende personlighetsforstyrrelse”

Webbinarium med Henning Jordet

Vad kännetecknar personlighetssyndrom av ängslig typ (tidigare kallat ”fobisk personlighetsstörning”, på engelska ”avoidant personality disorder”, på norska ”unnvikende personlighetsforstyrrelser”)? En kort genomgång av aktuella kunskapen om etiologi och fenomenologi för denna patientgrupp. Hur kan vi utifrån aktuell kunskap anpassa mentaliseringsbaserad terapi till denna målgrupp? Detta kommer att presenteras via kliniska exempel, som grundas på omfattande klinisk erfarenhet och handledning av ett specialiserat kliniskt behandlingsprogram inriktat på personlighetssyndrom av ängslig typ.

Henning Jordet är psykologspecialist, ledare för det norska Institutt for Mentalisering som driver utbildning i MBT i Norge och privatpraktiserande psykoterapeut. Han äger Akademi for Mentalisering som driver utbildning i MBT i Danmark och stiftare av det Danske Institut for Mentalisering. Han har arbetat med MBT sedan 2006 och var med i forskningsprojekt knutna till ”Klinik for personlighetsforstyrrelser” i Risskov. Han har undervisat internationellt i England, Danmark, Polen, Sverige och Norge om MBT knutet till olika frågeställningar. Tidigare ledare för ”Poliklinikk personlihetspsykatri” i Vestfold där de bland annat utarbetade en MBT-modell för behandling av personlighetssyndrom av ängslig typ.