top of page

A2a

Norsk

Mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppe med ungdommer

Jennie Gärderup Richard, psykolog, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Ungdomsenheten på BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus, Oslo; Cilje Sunde Rolfsjord, psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Nic Waals Institutt, Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo

I 2016 var vi med å starte et team ved Nic Waals institutt, en BUP i Oslo, som arbeider med mentaliseringsbasert terapi for ungdom (MBT-A). Mentalisering er ofte utfordrende for ungdommer som sliter med psykisk helse, uansett hvilken diagnose de har fått. Vi har utarbeidet en psykoedukativ gruppe som har blitt en verdifull del av behandlingen for ungdommene. Gruppa går over seks ganger, og temaene er: mentalisering, følelser, mentalisering og regulering av følelser, misforståelser og til sist tilknytning. En psykoedukativ gruppe i BUP kan gi nyttige erfaringer både i form av teoretisk kunnskap, men også gjennom relasjoner med andre ungdommer i gruppa. Målet for gruppa er at ungdommene skal lære mer om hvordan følelser, tanker og relasjoner henger sammen for å skjønne seg selv og andre bedre, og da få mindre behov for å agere ut, eller trekke seg tilbake. I vår workshop ønsker vi være veldig praksisnære og vise frem hvordan en gruppe kan holdes. Vi vil bruke konkrete eksempler og la deltakerne prøve ut øvelser selv underveis i workshopen. Vi kommer til å ha fokus på hvordan man har en mentaliserende holdning som kursledere. Vi håper å gi deltakerne inspirasjon til å starte opp egen gruppe.

bottom of page