top of page

SVENSKT FORUM FÖR MENTALISERING

Svenskt forum för mentalisering har som ändamål att anordna konferenser och andra utåtriktade verksamheter, att anordna mötesplatser mellan medlemmar med särskild målsättning att främja mentaliseringsbaserad terapi och andra mentaliseringsorienterade metoder samt att främja forskning och utvärdering inom området.

STYRELSEN

Ordförande: Björn Philips 

Vice ordförande: Anna Sylvén Björnör 

Sekreterare: Emma Grapensson 

Kassör: Göran Skogman 

Ledamot: Fredrik Tysklind 

Ledamot: Viktor Wennlund 

Ledamot: Mimmi Edgren 

Suppleant: Daniel Löfström 

Suppleant: Erik Persson 

KONTAKT

e-post: info@mentalisering.se

Fakturaadress:
Svenskt Forum för Mentalisering

c/o Göran Skogman

Helgongatan 8

271 36 Ystad

bottom of page