top of page

SVENSKT FORUM FÖR MENTALISERING

Svenskt forum för mentalisering har som ändamål att anordna konferenser och andra utåtriktade verksamheter, att anordna mötesplatser mellan medlemmar med särskild målsättning att främja mentaliseringsbaserad terapi och andra mentaliseringsorienterade metoder samt att främja forskning och utvärdering inom området.

Styrelsen

Ordförande: Björn Philips 

Vice ordförande: Anna Sylvén Björnör 

Sekreterare: Elisabeth von Essen 

Kassör: Mimmi Edgren 

Ledamot: Fredrik Tysklind 

Ledamot: Viktor Wennlund 

Ledamot: Maria Lilja 

Suppleant: Anton Sandell 

Suppleant: Agatha Strak 

bottom of page