top of page

A3b

Svenska

Individualterapi och gruppterapi-att få ihop en behandling

Eva Sjölander, psykoterapeut: Balint Karpati, psykolog, psykoterapeut. MBT teamet på Beroendecentrum Stockholm

Patienter med komorbiditet vad gäller emotionell instabilt personlighets syndrom (EIPS) och beroende/missbruk beskriver ofta att alkoholen/drogen är deras främsta anknytningsrelation (Flores, 2004). De flesta studier som genomförts gällande anknytningsmönster hos patienter inom beroendevården internationellt har sammanfattningsvis påvisat att ett otryggt anknytningsmönster är vanligt hos patienter med beroende, främst om det finns psykiatrisk komorbiditet (Schindler et al 2005). Det finns också studier som pekar på att det är vanligt med en undvikande-otrygg anknytning hos beroendepatienter (Davidson & Ireland). Detta är något som observerats hos oss kliniker på mottagningen. I MBT-behandlingen går det att arbeta på olika sätt i individual- och gruppterapin för att hantera patienternas känslor av sug och återfall. Karterud & Bateman (2011) tar upp att just suget kan vara en så stark känsla att den ska tas upp i den psykoedukativa delen (MBT-I) som en av grundkänslorna. Vi vill tala om hur vårt team möter patienter med ett mer undvikande anknytningsmönster och vilka svårigheter dessa patienter har med att knyta an till både gruppen, gruppterapeuter och individualterapeuter. Vi mooer också beröra sug och triggers i terapin. Vi vill också belysa svårigheterna med patientgruppen och speciellt med att få ihop gruppbehandlingsdelen och individualterapin till en verksam behandling.

bottom of page