top of page

A4a

Dansk

Mentalisering og psykodynamisk organisationspsykologi på job

Torben Heinskou, psykiater, speciallægekonsulent; Anette Højgaard Jønson, cand.merc.int., MPO; Ulla Charlotte Beck, Cand.mag., MPO

Mentalisering er en kompetence som er i anvendelse og udvikles mellem mennesker i dagligdagen og på arbejde. I samarbejde handler det om, at der skal være kapacitet til at forstå og undersøge de mentale tilstande, følelser og tanker der er på spil i én selv, omgivende systemer og i de andre . Der skal kunne træffes beslutninger på arbejde, hvor magtforhold og stærke hierarkier imidlertid vil kunne svække en fri, nysgerrig dialog, hvilket vil være destruktivt for mentalisering. Mentaliseringssvigt kan skyldes konteksten som vi befinder os i, men kan også opstå på grund af et indre pres, så vi bliver ”lost in emotions”. På jobbet og i de roller vi har, bliver samarbejde og det ”vi” som skal etableres, forstyrret ved manglende mentalisering. Risikoen er at miste fokus på hovedopgaven. Det vil skade både arbejdsmiljø og arbejdets resultater. Undersøgelse og forebyggelse af mentaliseringssvigt er således ikke blot reserveret til psykoterapiens rum. Forståelse af mentaliseringens dimensioner på arbejde kan give klarhed over hvad der foregår i relationerne, og visse interventioner på arbejde kan fremme mentalisering. På workshoppen vil blive fremlagt teori, eksempler og cases som illustrerer hvorledes mentalisering kan fremmes og trænes.

bottom of page