top of page

D5b

Norsk

Å mentalisere fraværet – MBT med unnvikende personlighetsforstyrrelse – Vestfoldmodellen

Aleksander Husby Carlsen, Psykologspesialist, Sykehuset i Vestfold og Henning Jordet, privatpraktiserende psykologspesialist, daglig og faglig leder Institutt for Mentalisering

Bakgrunnen for temavalget er en progressivt økende interesse for standardisert behandling av engstelig unnvikende problematikk blant pasienter og fagfolk. I Skandinavia er engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse den personlighetsforstyrrelsen med høyest prevalens. På tross av dette finnes det nesten ikke empiri og manglende formulering av konkrete behandlingsmetoder for denne lidelsen. Vi har utviklet et behandlingsopplegg som over flere år har blitt brukt ved DPS Vestfold, som er en tilpasning av den opprinnelige MBT-metoden. Vi ønsker å stimulere til økt forskning på lidelsen samt metoden, men også å kunne bidra til å dele den omfattende kliniske erfaringen som vi har akkumulert igjennom å ha jobbet med pasientgruppen over mange år. I skrivende stund er begge foredagsholderene involvert i en vitenskapelig effektstudie av behandlingsmetoden for pasientgruppen, og vi håper på at denne kan bli publisert allerede til neste år så vi kan presentere data på konferansen

bottom of page