top of page
adam-gavlak-lqWf-yoQztI-unsplash.jpg

Nordisk Mentaliseringskonferens 2024

CALL FOR PAPERS
Skärmavbild 2023-08-24 kl. 19.30.26.png

Svenskt Forum för Mentalisering välkomnar nu anmälningar från er som vill hålla föredrag eller workshop på Nordisk Mentaliseringskonferens i Stockholm den 13-14 juni 2024. Konferensen kommer att innehålla ett antal pass med parallella föredrag/ workshops, till vilka vi nu efterlyser era bidrag. Vi eftersträvar ett varierat innehåll på konferensen med inslag om MBT och andra tillämpningar av mentalisering. Vi önskar föredrag/workshops om kliniskt arbete med barn, ungdomar, vuxna, familjer, par och grupper. Dessutom välkomnas föredrag och workshops inom områden som forskning, utbildning, handledning, konsultation, etc. Föredrag och workshops hålls huvudsakligen på de skandinaviska språken, men kan i undantagsfall hållas på engelska. Skriv abstract på samma språk som du avser att tala på.

För att vi ska kunna avgöra om ditt förslag på föredrag/ workshop passar på konferensen, behöver du skicka en sammanfattning/abstract på 150-250 ord som i koncentrerad form beskriver innehållet i din presentation. För presentationer av forskning ska sammanfattningen vara strukturerad med underrubrikerna Syfte, Metod, Resultat, Slutsatser. Föredrag blir på 20-45 minuter och vi kommer att sätta ihop programpunkter med föredrag inom liknande teman. Workshops blir på 75-90 minuter.

Anmäl ditt föredrag/workshop genom att maila till abstracts@mentalisering.se och bifoga en word-fil med ditt abstract. Word-filen ska innehålla följande:

  • Ditt namn, yrkestitel, arbetsplats/affiliering och epost-adress

  • Titel på föredrag/workshop

  • Sammanfattning av innehåll på 150-250 ord

  • Ange om det handlar om föredrag (20-45 minuter) eller workshop (75-90 minuter)

  • Ange om du önskar att ditt föredrag ska ingå i en panel tillsammans med vissa andra föredrag (uppge då namn på de andra föreläsarna i panelen)
     

Skicka ditt mail med anmälan om föredrag/workshop till oss senast 20 december (förlängt). Vi kommer att meddela under januari/februari 2024 om din anmälan har accepterats eller inte.

Vänliga hälsningar

Programkommittén för
Nordisk Mentaliseringskonferens 2024

adam-gavlak-lqWf-yoQztI-unsplash_edited.jpg
bottom of page