top of page
Nordisk Mentaliseringskonferens

Tack! Den sjätte Nordiska Mentaliseringskonferensen har nu avslutats

Mentalisering och MBT – nu och i framtiden

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit en del av Mentaliseringskonferensen 2024. Ert engagemang har varit avgörande för att genomföra denna konferens.

Ett särskilt tack går till våra volontärer, programgruppen och organisationskommittén. Ert arbete har varit ovärderligt.

Vi vill även rikta vår uppskattning till våra keynote-talare, vars bidrag har varit centrala för konferensens innehåll: Anthony Bateman, Svenja Taubner,  Line Indrevoll Stänicke,  Sebastian Simonsen, 

Vi ser redan fram emot nästa nordiska konferens i Bergen 2026!

Styrelesen Svenskt Forum för Mentalisering

Anthony Bateman_edited_edited.jpg

Anthony Bateman

Professor, psykiater och en av den mentaliseringsbaserade terapins grundare. Anna Freud Centre och University College London, Storbritannien. Titeln på hans föreläsning är Mentalizing and MBT - present and future.

Porträt_svenja_klein_edited.jpg

Svenja Taubner

Professor, psykolog och den som leder metodutvecklingen av MBT för ungdomar med antisocial problematik och forskning kring det. Universitet i Heidelberg, Tyskland. Föreläsning på temat MBT for adolescents with conduct disorder.

Line Stänicke, fotograf Line Møller_edit

Line Indrevoll Stänicke

Docent, psykolog, specialist i kliniskt arbete med barn och vuxna, expert på MBT för ungdomar (MBT-A). Universitetet i Oslo och Nic Waals Institutt, Norge. Föreläsning på temat Skaden og selvet - om å uttrykke, regulere og dele det uutholdelige.

Sebastian portrætbillede_edited_edited.j

Sebastian Simonsen

Ph.D., psykolog, med specialisering i personlighetsstörningar, mentalisering och psykoterapiforskning. Københavns universitet och Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark. Föreläsning på temat Mentalizing avoidant personality.

Bland övriga talare

Anmälan

Anmäl dig som deltagare.

Program

Ett fullspäckat program med mer än 60 programpunkter.

Münchenbryggeriet

Unika lokaler mitt i Stockholm

Kontakta oss

Har du frågor så tveka inte på att höra av dig.

bottom of page