top of page
Nordisk Mentaliseringskonferens

Välkommen till den sjätte Nordiska Mentaliseringskonferensen den 13-14 juni 2024Münchenbryggeriet i Stockholm

Programmet för Mentaliseringskonferensen 2024 omfattar en rad presentationer och workshops som leds av experter inom mentalisering. Huvudtalaren Anthony Bateman kommer att berätta om "Mentalisering och MBT - nu och i framtiden." Programpunkterna täcker mentalisering med fokus på trauma, mentaliseringsbaserade tillvägagångssätt i olika miljöer  och specifika tillämpningar för tillstånd som personlighetsyndrom och ätstörningar. Programmet är tvärvetenskapligt och inkluderar workshops och föredrag på danska, svenska, norska och engelska. Under två fullspäckade dagar kan du ta del av över 60 programpunkter. Möt några av  skandinaviens mest kunniga inom mentaliseringsfältet!

Några av de namnkunniga expeterna är konferensens keynote-talare:

Anthony Bateman, professor, psykiater och en av den mentaliseringsbaserade terapins grundare. Anna Freud Centre och University College London, Storbritannien. Titeln på hans föreläsning är "Mentalizing and MBT - present and future"

Svenja Taubner, professor, psykolog och den som leder metodutvecklingen av MBT för ungdomar med antisocial problematik och forskning kring det. Universitet i Heidelberg, Tyskland.

Line Indrevoll Stänicke, docent, psykolog, specialist i kliniskt arbete med barn och vuxna, expert på MBT för ungdomar (MBT-A). Universitetet i Oslo och Nic Waals Institutt, Norge. Föreläsning på temat "Skaden og selvet - om å uttrykke, regulere og dele det uutholdelige".

Sebastian Simonsen, Ph.D., psykolog, med specialisering i personlighetsstörningar, mentalisering och psykoterapiforskning. Københavns universitet och Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark. Föreläsning på temat ”Undvigende personlighedsforstyrrelse i et mentaliseringsperspektiv”. 

Anmälan

Anmäl dig som deltagare.

Program

Ett fullspäckat program med mer än 60 programpunkter.

Münchenbryggeriet

Unika lokaler mitt i Stockholm

Kontakta oss

Har du frågor så tveka inte på att höra av dig.

bottom of page