top of page

A2b

Dansk

Implementering af mentalisering i skoler dagtilbud og døgninstitutioner

Janne Østergaard Hagelquist, specialistpsykolog. Center for Mentalisering Danmark

På workshoppen vil Janne Østergaard Hagelquist fortælle om hvordan Center for mentalisering arbejder med at implementere mentalisering i mødet med børn og unge på blandt andet skoler, dagtilbud og døgninstitutioner. Center for mentalisering har mange års erfaring med at implementere mentalisering i flere led i organisationer. Når der implementeres i forskellige led, er der typisk tale om ledelse, fagfolk, børn og forældre. Det vil blive beskrevet hvordan der arbejdes med at introducere og implementere mentalisering, gennem de samme modeller som anvendes på forskellige vis i forhold til forskellige led i organisationen. På workshoppen vil de konkrete modeller og praksis værktøjer blive introduceret. Det vil blive beskrevet hvordan der anvendes en kombination af: undervisning, supervision og ledelsessparring. Der vil blive præsenteret et udvalg af de mange redskaber som tegnefilm, øvelser og modeller som anvendes til skabe et fælles mentaliserende sprog på alle niveauer i organisationen. I workshoppen vil der være en gennemgang af Center for mentaliserings aktuelle erfaring med implementering i forhold til forskellige organisationen og målgrupper vil blive beskrevet sammen med erfaringer fra igangværende og tidligere forskning

bottom of page