top of page

A3a

Norsk

Mentaliseringsbasert tilnærming i Legemiddelassistert behandling

Solveig Iren Steine Reinertsen, overleger, LAR Helse Stavanger, LAR 78, Stavanger Universitetssjukehus

Hvorfor tenker vi at det er viktig med mentaliseringsbasert terapi for våre pasienter? Hvorfor tenker vi at LAR pasienter kan mentalisere? Hva er unikt med vårt tilbud? Helt nytt tilbud i sammenheng med Legemiddelassistert behandling. Det handler om å overleve i rusfri tilstand, med mye skam og stigma. Kynismen en har levd i når en ruset seg aktivt, hvordan skal en snu den tankegangen? Følelsene har blitt dempet med rusmidler over tid, skam over å gå på medisiner, injiseringsproblematikk med LAR medikament og stigmatiserende å være i gruppe med pasienter som ikke har LAR medisiner. Massive personlighetsproblemer. Hvordan tåle det nye livet, forstå mer og vokse som menneske. Kjønnsinndelt tilbud: Viktigheten med kjønnet tilbud. Hvorfor velger vi å ha kjønnet tilbud når gruppene blir mindre? Må vi ikke alle forholde oss til det motsatte kjønn? Rusmiljøet har et eget hierarki, hvor kvinnene blir sett ned på. Kroppen selges for å ha penger til rusmidler/byttetjenester. Menn blir sett på som et enkelt bytte om de viser følelser, dette skal være trygt for dem også. Tilhørighet i en gruppe kan være livreddende. Fra skam til mot. Tilbakeblikk og skråblikk: Erfaringene våre: Nytteverdi med gruppeterapi for våre pasienter tross medisinbruk. Nødvendigheten av et treårig tilbud og betydningen av å jobbe over tid. MBT-manualen følges ikke slavisk, den er tilpasset mennesker som har brukt rus i 20 til 30 år. Overgang for terapautene å ikke drive med problemløsning, men la pasientene finne ut av det selv.

bottom of page