top of page

B1b

Dansk

’Minding the Parents’: Lighthouse Parenting Program – transdiagnostisk mentaliseringsbaseret intervention til forældre i voksenpsykiatrien

Emilie Hestbaek, cand.psych., PhD studerende. Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark; Anne Blom Corlin, cand.psych.aut., Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi, privatpraktiserende og partner i psykologpraksis Refleksivt Forum og Mind to Mind; Charlotte Holm,fysioterapeut, psykoterapeut ved Region Hovedstadens Psykiatri

I dette foredrag vil vi præsentere vores kliniske erfaringer og forskningsresultater fra et dansk pilotstudie, hvor vi har afprøvet en mentaliseringsbaseret intervention (Lighthouse MBT Parenting Program), som et transdiagnostisk tilbud til forældre med psykisk sygdom, som et tillæg til deres ambulante behandling i voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri i Danmark. Programmet er udviklet af Gerry Byrne, og i projektet valgte vi at afprøve den korte version af programmet, som består af 12-ugers forældregruppe. I pilotprojektet inkluderede vi syv forældre, som var i behandling for forskellige psykiske sygdomme, herunder personlighedsforstyrrelser, PTSD, depression og misbrug (dobbelt diagnose). Foredraget er todelt: Først vil Lighthouse Parenting Programmet blive præsenteret, herunder opbygning og centrale principper mm, efterfulgt af kliniske erfaringer ved Anne Blom Corlin og Charlotte Holm, der begge indgik som gruppeterapeuter i pilotstudiet. Dernæst vil Ph.D.-studerende Emilie Hestbæk dele resultaterne fra pilot-evalueringen af interventionen. Overordnet set viste resultaterne lovende indikationer på, at Lighthouse Parenting Programmet, som et 12-ugers forældregruppe program, er egnet som et transdiagnostisk tilbud til forældre i voksenpsykiatrien. Baseret på disse resultater, vil vi derfor i et to-armet randomiseret klinisk forsøg undersøge effekterne af Lighthouse Parenting Programmet sammenlignet med det vanlige tilbud til 160 forældre i voksenpsykiatrien i Danmark. Emilie Hestbæk vil præsentere forsøgsdesign samt foreløbige erfaringer fra forsøget.

bottom of page