top of page

B3a

Svenska

Implementering av Mentaliseringsbaserad miljöterapi inom slutenvård

Ingrid Stenberg och Lisa Willman, leg. Psykologer. Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har tilldelats ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag för svårbehandlade ätstörningar. Uppdraget trädde i kraft 1 december 2023. Ätstörningscentrum har som del i detta uppdrag blivit beviljade en arbetsmiljösatsning som stöd i arbetet med strukturer kring och ledning av personalgruppen. För att hitta ett gemensamt förhållningssätt på slutenvårdsavdelningen har hela personalgruppen genomgått en digital utbildning i mentaliseringsbaserad miljöterapi (MBT-M), utvecklad av psykiatriker och professor Finn Skårderud och psykologspecialist Bente Sommerfeldt från Norge. Inspiration för denna satsning kommer också från besök på regional avdelning för Ätstörningar (RASP) i Oslo. Förhoppningen med implementering av ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt är att minska antalet tvångsåtgärder och avhopp från behandling samt uppnå förbättrad arbetsmiljö och samarbete i personalgruppen. Detta mot bakgrund i att slutenvårdsavdelningen har genomgått en utmanande tid med personalomsättning och belastning i form av mer komplexa patientfall. Vi är två psykologer som arbetar på slutenvårdsavdelningen och som har i uppdrag att leda implementeringsarbetet. Vi har gått utbildning i MBT via Institutt för Mentalisering, Oslo samt en MBT-utbildning specifikt inriktad mot behandling av ätstörningar på Villa Sult i Oslo. Planen är således att införa ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt i samtliga delar som slutenvårdsbehandlingen består av, såsom individuella terapisamtal; gruppterapi; närståendesamtal; föräldraworkshops samt inom personalgruppen. I samband med den nordiska konferensen i juni önskar vi presentera vårt arbete med implementering av MBT-M som metod inom en slutenvårdsavdelning för svårbehandlad ätstörning samt vilka steg som återstår och utmaningar som vi har framgent.

bottom of page