top of page

B3b

Svenska

Mentalizing your genes: Subjektiva upplevelser av negative energy balance hos anorektiska patienter med hög kontra låg genetisk risk för anorexia nervosa

David Clinton, docent i medicinsk psykologi, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Anorexia nervosa (AN) orsakas av komplexa samspel av genetiska och miljömässiga faktorer. Ny forskning tyder på att personer med en ökad genetisk risk för AN reagerar på negative energy balance (NEB) på ett positivt sätt (dvs. svält och kaloribrist upplevs som positivt och energigivande). Denna studie baserades på en stor genome-wide association study av AN (N=4118). Ett randomiserat urval av patienter från decilen med högsta (N=10) och lägsta (N=10) polygenisk risk för AN rekryterades och intervjuades med Negative Energy Balance Interview (NEBI) av två psykologer som var blinda till respondenternas grupptillhörighet. NEBI är en semistrukturerad intervju som undersöker upplevelser av hunger, mättnad och restriktion innan, under och efter AN. Intervjun undersöker även hur dessa upplevelser kommunicerades och vilken betydelse de hade för relationer i familjen och med behandlare. Intervjuarna transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Preliminära resultat tyder på likheter men också markanta och kliniskt relevanta kontraster mellan grupperna. Resultaten har betydelse för hur vi förstår missförstånd och svårigheter att motivera patienter med AN till behandling. Genetiska riskfaktorer för AN kan skapa ett läge som gör det svårt för patienter att mentalisera sig själva och sina kroppar samt skapa stora utmaningar för behandlare att förstå och mentalisera sina patienters inre upplevelser. Studien har implikationer för hur vi förstår och studerar samspel mellan genetiken och subjektiva upplevelser som mentalisering.

bottom of page