top of page

B4

Norsk

Workshop: Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

Sigmund Karterud, professor, MD, PhD. Norsk Institutt for Mentalisering; Henning Jordet, psykologspecialist; Alexander Husby Carlsen, psykologspecialist; Katharina Morken, psykologspecialist, PhD; Astrid Tonstad Bergwitz, psykolog

Del 1: Sigmund Karterud: Allmenne prinsipper for MBT-G og forholdet til gruppeanalytisk psykoterapi. I dette foredraget drøftes spesielt risikoen for at terapeutenes strukturerende virksomhet bidrar til underkastelse og hemning og motvirker utvikling av en genuint forpliktende gruppekultur. Hvilke utviklingsmuligheter på gruppenivå ligger i MBT-G og hvordan kan terapeutene fremme dem? Del 2: Henning Jordet og Aleksander Husby Carlsen: Hvilke tillempninger i MBT-G kan anbefales for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse?Unnvikende personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved utpreget skamfølelse i identitetsopplevelse og interpersonlige relasjoner. Hvordan kan man håndtere denne lidelsen i en gruppesetting? Hvordan håndtere utfordringer med de stille pasientene i en gruppeterapeutisk tilgang hvor samtalen står sentralt?Del 3: Katharina Morken: Hvilke tillempninger i MBT-G kan anbefales for pasienter med antisosial personlighetsforstyrrelse? Hvordan ser den typiske mentaliseringssvikten ut i MBT-G for antisosial personlighetsforstyrrelse. Hva slags terapeutiske utfordringer står gruppeterapeuten ovenfor med denne pasientgruppen i MBT-G. Kliniske refleksjoner fra MBT-ASPD LAB i Bergen, Norge.

bottom of page