top of page

B5a

Svenska

Mentalisering – va’ kul! Mentalisering i undervisningen – studenters och lärares erfarenheter från barn- och ungdomspsykoterapeututbildning

Anders Schiöler, leg psykolog, leg psykoterapeut och Jan-Olov Karlsson, leg psykolog, leg psykoterapeut. Ericastiftelsen

Ericastiftelsen bedriver sedan flera decennier psykoterapeututbildning med inriktning barn- och ungdomspsykoterapi. De senaste 10–15 åren har mentaliseringsteori och MBT-metodik alltmer blivit en del av utbildningen.Införandet av MBT-metodik startade med att Ericastiftelsen deltog i ett internationellt samarbete kring att utveckla en mentaliseringsbaserad korttidspsykoterapi för barn, MBT-C. MBT-C-metodiken har sedan inspirerat det kliniska arbetet vid Ericastiftelsen generellt och också undervisningen och psykoterapeutprogrammets innehåll. Intresset för mentaliseringsteori har även förändrat de pedagogiska formerna. Mer systematisk användning av video och ett program för Målmedveten träning som löper under hela utbildningstiden är delar som går i linje med arbetssättet i MBT. Även relationen lärare-studerande har diskuterats och förändrats. För att undersöka hur de studerande samt lärare/handledare uppfattat de mentaliseringsbaserade delarna av utbildningen har en enkätundersökning gjorts. I vår presentation redovisas resultaten och vi diskuterar erfarenheter av olika pedagogiska former.

bottom of page