top of page

C1

Svenska

Föräldraworkshop i Mentaliseringsbaserat förhållningssätt

Hedvig Löfqvist, psykolog; Isabelle Sylvén, psykolog; Karl Jaconsson Lagerstedt, psykolog; Oskar Nasershirzadi Melander, psykolog. Barn- och Ungdomspsykiatrin Hisingen, Göteborg - Västra Götalandsregionen

Vi är 4 psykologer på Barn- och Ungdomspsykiatrin på Hisingen, Göteborg som under ett knappt års tid har utvecklat och gett en workshop i Mentaliseringsbaserat förhållningssätt för föräldrar till ungdomar med psykiatrisk problematik. Ungdomarnas symptom har främst varit i form av depression, ångesttillstånd och ätstörning där suicidalitet, självskada, konflikter i familjen, starka affektiva uttryck och utagerande varit vanligt hos ungdomarna. Syftet med insatsen har generellt varit att öka mentaliseringsförmågan hos föräldrarna med en förhoppning om att genom detta minska lidandet hos och öka förståelsen för ungdomarna samt förbättra relationer i familjerna. Workshopen hålls av 2 personer, utgörs av 4 tillfällen (à 2 timmar) och består huvudsakligen av två delar: en psykoedukativ del och en praktisk del. Den psykoedukativa delen består av teori om mentalisering och om tonårsutveckling utifrån neurologiskt och psykologiskt perspektiv samt hur mentalisering förhåller sig till tonårsutvecklingen. I den praktiska delen arbetar vi med de upplevelser och situationer föräldrarna tar med sig, försöker förstå dem utifrån mentalisering samt tillsammans med gruppen öka förståelsen för ungdomarna och föräldrarna själva. Vi har sammanlagt gett föräldraworkshopen vid 6 tillfällen och har utvecklat innehållet och formatet successivt, där vi främst arbetat för att hitta en balans mellan teori och praktik samt mellan fokus på att mentalisera föräldrarna och att hjälpa dem mentalisera sina ungdomar. I vårt föredrag önskar vi presentera vår föräldraworkshop, diskutera svårigheter, lärdomar och framsteg med att ge föräldraworkshopen samt arbetet med att implementera ett mentaliseringsbaserat förhållningssätt i den klinik vi arbetar på.

bottom of page