top of page

C3a

Dansk

Fokus på MBT i mødet med traumatiserede børn

Maria Nannestad, psykolog. Psykologisk Perspektiv; Cindie Chandhok, psykolog. Sind på Sinde

Vi har i en årrække arbejdet med småbørn i alderen 2-9 år, i individuel terapi såvel som småbarnsgrupper. Målgruppen har været børn som har levet med vold og/eller stofmisbrug i deres familie. Vi har et stort ønske om at få Mentaliserings Baseret Terapi med de mindste børn til at fylde mere på dagsordenen, så flere småbørn kan få gavn af den mentaliserende tilgang, som vi har haft gode erfaringer med at omsætte til de yngste børn. På workshoppen vil vi dele et eksempel på individuel Legende Mentaliserings Baseret Terapi, ligesom vi vil invitere deltagerne ind i nogle terapeutiske aktiviteter fra børnegrupperne. Vores håb er, at vi kan inspirere deltagerne til, hvordan de kan bruge deres Mentaliserende Terapeutiske Greb (som f.eks. loopet) i arbejdet med de mindre børn. Således at de yngste børn, der har oplevet voldsomme oplevelser, også kan tilbydes et mentaliserende forløb, hvor de kan bearbejde traumerne.

bottom of page