top of page

C5a

Norsk

Minding the baby. Om angst, mat og foreldreskap

Bente Sommerfeldt, spesialist i klinisk psykologi

I denne workshopen vil jeg ta utgangspunkt i PhD arbeidet mitt knyttet til «Mammakroppene. Om spiseforstyrrelser, svangerskap og barseltid». Spiseforstyrrelser i svangerskap og barseltid er velkjente risikoer for både mor og barnet. Forekomsten av spiseforstyrrelser i svangerskap og barseltid er høy. Spiseforstyrrelser er ofte forbundet med overopptatthet av kontroll. Svangerskap og fødsel er forbundet med tap av kontroll. Jeg vil diskutere hvordan graviditet og fødsel kan komplisere en spiseforstyrrelse. Forholdet mellom mors reflekterende funksjon og symptomer på spiseforstyrrelsen vil bli diskutert. Dette er kunnskap som danner grunnlag for tilpasset hjelp og oppfølging. Jeg vil diskutere hvordan svangerskap både kan være en risikotid, men også en tid for endring. Hjelper vi mor, hjelper vi barnet. Det er tross alt to for prisen av en!

bottom of page