top of page

C5b

Svenska

Att jobba mentaliseringsbaserat på BUP

Ellen Ekdahl Rolf, leg psykolog; Tekla Tell, leg psykolog; Ronja Ekvall Granqvist, PTP-psykolog. BUP Sickla, Stockholm

I vårt föredrag skulle vi vilja berätta om hur vi på BUP Sickla, specialiserade öppenvård i Stockholm, arbetar med mentaliseringsbaserad terapi och hur vi försöker utveckla och strukturera insatserna. Vi kan prestera hur arbetet på BUP är organiserat idag och de trender vi ser kring kommande omorganiseringar med ökat fokus på subspecialiseringar. I nuläget finns MBT-A med i BUPs riktlinjer för behandling av patienter med EIPS, men ett problem är att EIPS-diagnoser sällan sätts inom BUP och att denna grupp inte erbjuds riktade insatser. DBT-behandling ges inom sektionen för Intensiv öppenvård på BUP, för patienter med mer omfattande vårdbehov. BUPs riktlinjer för behandling vid självskadebeteende saknar rekommendationer för specifika behandlingar. På BUP Sickla kommer vi under våren 2024 genomföra ett pilot-projekt med fokus på att utvärdera våra MBT-A-behandlingar med för- och eftermätningar. Detta för att se hur MBT-A kan vara en lämplig insats inom specialiserad öppenvård för patienter med emotionsregleringssvårigheter och självskada. Instrumenten är utvalda i samarbete med Karin Lindqvist, leg. psykolog och Fil. dr i klinisk psykologi på SU. Vi har även förstärkt handledning av Joakim Löf, leg. psykolog och handledare. Arbete enligt MBT-A, MBT-C och MBT-F pågår redan på mottagningen, men målet med projektet är att motivera att MBT-A kan bli en etablerad insats och ingå i uppdatering av BUPs riktlinjer för behandling gällande självskadebeteende inom sektion specialiserad öppenvård.

bottom of page