top of page

D2a

Svenska

Gruppens kraft i MBT-behandling

Maria Anter, socionom, leg psykoterapeut, certifierad MBT-terapeut, enhetschef på Psykoterapi/MBT-teamet på Beroendecentrum Stockholm

På Beroendecentrum Stockholm har det startats en MBT-behandling för personer med antisocialt
personlighetssyndrom. Maria Anter och Sophie Eneqvist leder den och utgår ifrån manualen
framtagen av Anthony Bateman. Vi har fem män i gruppen som startade i februari och pågår i ett år.
På MBT-teamet inom BCS har vi alltid haft en stor andel personer med antisocial-problematik och vi
är glada att nu ha startat denna grupp då det varit svårt att ha patienter med ett större våldskapital i
de andra MBT-grupperna, då de kan te sig och vara skrämmande för andra. Än så länge har vi alla
fem kvar i behandlingen och vi ser framemot fortsättningen. Vi kommer bl.a. att prata om detta i vår
workshop om Gruppens kraft och Komplexa fall.

Gruppterapi är en bärande del i MBT-behandlingen men också en utmanade del, både för våra deltagare och oss själva. I den senaste boken Cambridge Guide to Mentalization-Based Treatment (2023) skriver författarna om vikten av cohesion i gruppen för att få till mentalisering, men inte så mycket om hur vi uppnår detta. Hur kan vi ta hjälp av gruppteori om gruppens faser, processer och ledarskap för att uppnå cohesion och en mentaliserande kultur i våra grupper? Hur kombinerar vi detta med vår kunskap om MBT-interventioner? När fungerar det och när inte? I workshopen kommer vi att titta närmare på hur vi kan ta hjälp av adekvata gruppteorier för att öka mentaliseringsförmågan och få till en mentaliserande kultur med en hållande cohesion i gruppen. Vilka MBT-interventioner som kan vara till hjälp och när beroende på gruppens faser och gruppledarnas roll i gruppen. Jag kommer att ha en kortare teoretisk presentation och sedan fokuserar vi på kliniska vinjetter för att diskutera och belysa detta. Ta gärna med egna exempel.

bottom of page