top of page

D2a

Svenska

Gruppens kraft i MBT-behandling

Maria Anter, socionom, leg psykoterapeut, certifierad MBT-terapeut, enhetschef på Psykoterapi/MBT-teamet på Beroendecentrum Stockholm

Gruppterapi är en bärande del i MBT-behandlingen men också en utmanade del, både för våra deltagare och oss själva. I den senaste boken Cambridge Guide to Mentalization-Based Treatment (2023) skriver författarna om vikten av cohesion i gruppen för att få till mentalisering, men inte så mycket om hur vi uppnår detta. Hur kan vi ta hjälp av gruppteori om gruppens faser, processer och ledarskap för att uppnå cohesion och en mentaliserande kultur i våra grupper? Hur kombinerar vi detta med vår kunskap om MBT-interventioner? När fungerar det och när inte? I workshopen kommer vi att titta närmare på hur vi kan ta hjälp av adekvata gruppteorier för att öka mentaliseringsförmågan och få till en mentaliserande kultur med en hållande cohesion i gruppen. Vilka MBT-interventioner som kan vara till hjälp och när beroende på gruppens faser och gruppledarnas roll i gruppen. Jag kommer att ha en kortare teoretisk presentation och sedan fokuserar vi på kliniska vinjetter för att diskutera och belysa detta. Ta gärna med egna exempel.

bottom of page