top of page

D2b

Svenska

Komplexa fall i MBT

Olof Rosell Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Sophie Eneqvist leg. psykoterapeut på Psykoterapi-/MBT-teamet, Beroendecentrum Stockholm (BCS)

Hur bemöter och behandlar vi individer med komplexa tillstånd som involverar beroende/missbruk, emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) och trauma? Genom att integrera teori och praktiska moment undersöker vi i denna workshop de utmaningar vi ställs inför när vi praktiserar mentaliseringbaserad terapi (MBT). Vi diskuterar även hur behandlingen kan förbättras i svåra patientfall. Genom fallstudier uppmuntras deltagarna att aktivt delta och gärna dela med sig av egna kliniska exempel för kollegial diskussion. Workshopen bygger på två kliniska vinjetter: en där MBT har varit en framgångsrik och en där behandlingen avbrutits. Dessa två exempel ger en inblick i både mer och mindre lyckade behandlingsutfall av metoden MBT. Diskussionen inkluderar teman som otrygg-undvikande anknytning och utmaningar kring följsamhet i behandlingen.

På Beroendecentrum Stockholm har det startats en MBT-behandling för personer med antisocialt
personlighetssyndrom. Maria Anter och Sophie Eneqvist leder den och utgår ifrån manualen
framtagen av Anthony Bateman. Vi har fem män i gruppen som startade i februari och pågår i ett år.
På MBT-teamet inom BCS har vi alltid haft en stor andel personer med antisocial-problematik och vi
är glada att nu ha startat denna grupp då det varit svårt att ha patienter med ett större våldskapital i
de andra MBT-grupperna, då de kan te sig och vara skrämmande för andra. Än så länge har vi alla
fem kvar i behandlingen och vi ser framemot fortsättningen. Vi kommer bl.a. att prata om detta i vår
workshop om Gruppens kraft och Komplexa fall.

bottom of page