top of page

D2b

Svenska

Komplexa fall i MBT

Olof Rosell Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Sophie Eneqvist leg. psykoterapeut på Psykoterapi-/MBT-teamet, Beroendecentrum Stockholm (BCS)

Hur bemöter och behandlar vi individer med komplexa tillstånd som involverar beroende/missbruk, emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) och trauma? Genom att integrera teori och praktiska moment undersöker vi i denna workshop de utmaningar vi ställs inför när vi praktiserar mentaliseringbaserad terapi (MBT). Vi diskuterar även hur behandlingen kan förbättras i svåra patientfall. Genom fallstudier uppmuntras deltagarna att aktivt delta och gärna dela med sig av egna kliniska exempel för kollegial diskussion. Workshopen bygger på två kliniska vinjetter: en där MBT har varit en framgångsrik och en där behandlingen avbrutits. Dessa två exempel ger en inblick i både mer och mindre lyckade behandlingsutfall av metoden MBT. Diskussionen inkluderar teman som otrygg-undvikande anknytning och utmaningar kring följsamhet i behandlingen.

bottom of page