top of page

D3a

Norsk

Kvalitetslaboratorium for psykoterapi- Et unikt tilbud for MBT-terapeuter og forskere. Kvalitetssikring, veiledning og utviklingspotensial.

Andreas Ekberg, psykologspesialist, leder av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Oslo, Norge

Kvalitetslaboratorium for psykoterapi er et prosjekt som startet i 2013 på Oslo Universitetssykehus etter initiativ fra Sigmund Karterud. Dette skjedde parallelt med utviklingen av vurderingsskala og manual for både MBT-I og MBT-G. Kvalitetslaboratoriets daglige arbeid går ut på å skåre videoer av både MBT-I og MBT-G sendt inn fra terapeuter som arbeider i institusjoner rundt om i Norge. Målet med virksomheten er å kvalitetssikre behandlingen og gi klinikere veiledning gjennom en klinisk tilbakemelding på forekomst og kvalitet på terapeutintervensjoner innenfor MBT vurderingsskala. Laboratoriet bidrar også i flere forskningsprosjekter der MBT brukes som et ledd i å sikre behandlingsintegritet. I dette foredraget ønsker jeg å gi en kort innføring i arbeidet til Kvalitetslaboratorium for psykoterapi der jeg beskriver fremgangsmåten og hensikten med arbeidet. Jeg vil peke på en nyvinning der vi integrert tenkning fra deliberate practice feltet i våre kliniske tilbakemeldinger. Til slutt ønsker jeg å dele tanker om fremtiden for arbeidet og komme inn på potensialet som kan ligge i å utvikle et samarbeid i Norden.

bottom of page