top of page

D3b

Norsk/svenska/dansk

Rundbordsdebatt kring studien "Short-term versus long-term MBT"

Björn Philips, professor, psykolog, psykoterapeut. Stockholms universitet; Henning Jordet, psykologspecialist; Sophie Juul, Postdoc, PhD, Stolpegaard Psychotherapy Centre; Sebastian Simonsen, Ph.D., psykolog. Københavns universitet och Region Hovedstadens Psykiatri, Danmark.

Studien “Short-term versus long-term mentalization-based therapy for outpatients with borderline personality disorder – a randomized clinical trial (MBT-RCT)” är kontroversiell. Dels för upplägget att jämföra korttids-MBT med längre MBT för patienter med borderline personlighetsstörning. Men också för hur studien genomfördes och rapporteras i artikeln. Dessutom är resultaten kontroversiella, liksom sättet som resultaten tolkas i artikeln och de slutsatser som dras. I denna rundbordsdebatt sker en diskussion mellan studiens två huvudansvariga – Sophie Juul och Sebastian Simonsen – och två av studiens kritiker – Björn Philips och Henning Jordet.

bottom of page