top of page

D4b

Norsk

Lær å bruke «SPOT-ME» (Short Parent Observation Tool – Mentalizing) for å observere foreldrementalisering

Line Brotnow Decker, autorisert psykolog i privat praksis ved Akerselvapsykologene i Oslo og klinisk forsker ved Yale Child Study Center og Ramon Llull Universitet i Barcelona, Spania.

I samarbeid med Dr. Arietta Slade og forskningsgruppen tilknyttet IICAPS ved Yale Child Study Center har Line B Decker utarbeidet et nytt observasjonsverktøy til bruk i mentaliseringsbasert arbeid med foreldre. Short Parent Observation Tool – Mentalizing (SPOT-ME) inneholder 13 spørsmål som besvares av klinikeren etter foreldre-/familiesamtaler og brukes for å gjøre en vurdering av forelderens observerbare mentaliseringskapasitet under tiden man har vært sammen. Instrumentet har gode psykometriske kvaliteter og er omfattende utprøvd av klinikere i USA og Spania. Både verbal og non-verbal mentaliserende og ikke-mentaliserende atferd vurderes og instrumentet er designet for å kunne vurdere både svært lav og god reflektiv kapasitet. Decker gjennomgår instrumentet og gir kontekst for dens utvikling og potensiale for bruk i ulike kliniske settinger. Instrumentet er enkelt å lære, raskt i bruk og kan understøtte klinikerens evne til å observere forelderens mentaliseringskapasitet for deretter å kunne tilpasse den mentaliseringsbaserte intervensjonen øyeblikk-for-øyeblikk. Læringsmål: 1) Innføring i SPOT-ME med henblikk på bruk i egen klinisk praksis, 2) Forståelse for bruk av SPOT-ME i en bredere klinisk og akademisk kontekst

bottom of page