top of page

D4c

Norsk

Weekend og web-basert gruppebehandling(We2U): Hybrid format MBT-gruppeterapi for unge med emosjonelt ustabile trekk

Knut Asbjørn Ulstein, overlege, BUP Ålesund, Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Møre og Romsdal

Bakgrunn: Mentaliseringsbasert terapi for ungdommer (MBT-A) er en spesialisert behandling for ungdom med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, levert ukentlig av behandlere med særskilt kompetanse(Rossouw & Fonagy, 2012). Denne behandlingsmetoden er sjelden tilgjengelig ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) utenfor de største bysentrene. Også for ungdommer i fosterhjem og institusjoner, med ustabil bosituasjon, har det vært utfordrende å etablere lokalisert langtids psykoterapi. Ved sykehuset i Ålesund har vi utviklet et nytt mentaliseringsbasert hybrid format, vi har kalt Weekend og web-basert behandlingsprogram for unge (We2U) hvor vi forsøker å gjøre stabil, spesialisert mentaliseringsbasert gruppeterapi tilgjengelig for flere. Metode/design: Behandlingsprogrammet (We2U) er basert på psykoedukativt kurs (MBT-I) med fysisk oppmøte tre påfølgende dager som inkluderer måltider, overnatting og sosiale aktiviteter. Videre tilbys ungdommene 16 ukentlige gruppesamlinger(MBT-G) på video/web med to terapeuter. Etter gjennomført behandlingsekvens tilbys ungdommene fysisk dagsamling med evaluering, med tilbud om en ny runde 16 uker web-gruppe på indikasjon. Tilbudet kan videreføres som slow-open gruppeterapi på web. Vi ønsker å undersøke opplevelse og gjennomførbarhet av programmet. Semistrukturerte diagnostisk intervju(SCID5) blir gjort ved baseline, samt spørreskjema(BPFSC11, RTSHIA, RFQ-Y) ved baseline og hver 8. uke. Resultat: I første behandlingsrunde har 9 ungdommer deltatt på weekend, 7 fikk tilbud om web-gruppe. Det er planlagt fokusgruppe og kvalitative intervjuer av ungdommene etter protokoll ved avsluttet behandling. Målsetningen er å bidra med ny kunnskap om hybrid format MBT-gruppebehandling for ungdommer med emosjonelt ustabile personlighetstrekk som har liten tilgjengelighet til anerkjent, spesialisert lang-tids behandling.

bottom of page