top of page

D5c

Svenska

MBT och Good Psychiatric Management (GPM)

Dan Bengtsson, specialistpsykolog, doktorand Linnéuniversitetet; Anton Sandell, specialistpsykolog och psykoterapeut; Pär Alvinzi, psykolog; Region Stockholm, Psykiatri Sydväst, Personlighetsprogrammet

Psykiatri Sydvästs i Stockholm har sedan 2016 ordnat sin öppenpsykiatriska vård utifrån diagnoser. Således startade Personlighetsprogrammet 2016 med uppdrag att ge vård till personer med personlighetssyndrom. På programmet har vi valt arbeta med MBT och GPM i kombination. GPM står för Good Psychiatric Management och är behandlingsmodell framtagen av den amerikanske psykiatern John Gundersson. GPM är uttalat eklektisk eller generalistisk och använder sig av tekniker från andra effektiva behandlingsmodeller. I denna presentation vill vi prata om hur arbete har fungerat med kombinationen av de olika metoderna och hur de olika utgångspunkterna i GPM och MBT har influerat varandra. Frågor vi kommer att ta upp är: Hur berikar ett generalistiskt synsätt MBT? Likheter och skillnader mellan behandlingarna? Vilka delar har gått att göra gemensamt och vilka delar blir bättre att göra var för sig i de olika teamen? Hur har patienterna upplevt behandlingarna? Hur har programmet påverkats av att arbeta med alla olika sorters personlighetssyndrom? En del av presentationen kommer också ägnas åt tankar kring hur man väljer metod för patienterna, hur programmet har valt att mäta och utvärdera behandlingar samt vilka utmaningar och möjligheter vi ser framför oss.

bottom of page