top of page

E1a

Svenska

Mentaliseringsbaserad terapi vid patologisk narcissism – gruppterapi

Peder Björling, medicinskt ansvarig överläkare på Personlighetsprogrammet; Pär Alvinzi, legitimerad psykolog. Region Stockholm, Psykiatri Sydväst, Personlighetsprogrammet

Psykiatri Sydvästs MBT-team har bedrivit MBT för personer med patologisk narcissism i drygt ett år. Det har varit ett spännande och givande arbete att utveckla MBT för dessa patienter! Versionen av MBT vi tagit fram lutar sig emot arbetet med patientgruppen utformat av Robert Drozek, Brandon Unruh och Anthony Bateman. Behovet av behandlingen fanns, då patienter med patologisk narcissism varit en utmaning att behandla under lång tid på Personlighetsprogrammet och där aspekter av MBT som den är framtagen för borderline personlighetssyndrom (BPS) inte alltid känts som en framkomlig väg med denna patientgrupp. I denna presentation kommer fokus vara på gruppdelen i behandlingen. Vi kommer gå igenom det övergripande behandlingsupplägget samt en typisk gruppsessions struktur. Denna struktur skiljer sig från den som finns utformad för MBT vid BPS. Dessutom kommer vi beskriva gruppens upplägg som den ser ut när nya patienter börjar. Sessionerna innehåller då mer av psykoedukation om exempelvis mentalisering och patologisk narcissism, men även arbete med gruppvärderingar och relationella pass. Vidare kommer vi berätta om våra erfarenheter som gruppterapeuter i denna gruppbehandling, förhållningssätt och något om skillnader och likheter i förhållande till sedvanlig MBT.

bottom of page