top of page

E1b

Svenska

Mentaliseringsbaserad terapi vid patologisk narcissism – individualterapi

Niki Sundström, psykolog, psykoterapeut och enhetschef ; Fredrik Tysklind, specialistpsykolog och psykoterapeut; Anton Sandell, specialistpsykolog och psykoterapeut. Region Stockholm, Psykiatri Sydväst, Personlighetsprogrammet

Psykiatri Sydvästs MBT-team har bedrivet MBT för personer med patologisk narcissism i drygt ett år. Det har varit ett spännande och givande arbete att utveckla MBT för dessa patienter! Versionen av MBT vi tagit fram lutar sig emot arbetet med patientgruppen av Robert Drozek, Brandon Unruh och Anthony Bateman. Behovet av behandlingen fanns, då patienter med patologisk narcissism varit en utmaning att behandla under lång tid på Personlighetsprogrammet och där aspekter av MBT som den är framtagen för Borderline Personlighetssyndrom inte alltid känts som en framkomlig väg med denna patientgrupp. Vi önskar hålla två föredrag om detta utvecklingsarbete, ett om gruppterapi och ett om individualterapi. I denna presentation kommer fokus vara på individualterapin i behandlingen. Frågor som kommer att tas upp är: Hur sätter man diagnos och pratar om den med patienten? Bedömning kring vilka som ska gå behandlingen? Hur skiljer sig behandling från MBT för personer med Borderline Personlighetssyndrom? Kliniska utmaningar i den individuella kontakten och hur kan teamarbete se ut i arbetet med denna patientgrupp? En del av presentationen kommer också att handla om de relationella pass som formuleras i behandlingen.

bottom of page