top of page

E2b

Dansk

STORM-modellen i et misbrugsbehandlings-perspektiv

Susanna de Lima & Mette Mørk Nielsen, Center for Mentalisering

STORM-modellen en mentaliseringsbaseret traumebehandlingsmodel, anvendt i misbrugsbehandling i forhold til udsatte unge og deres familier. I workshoppen bliver modellen beskrevet i forhold til såvel dag- som døgnbehandling. STORM er en forkortelse for centrale elementer i behandlingen af tilknytningstraumer, som har fundet sted i barndommen og som både har ført traumeefterreaktioner og udviklingsforsinkelser med sig. Modellen gennemgåes ud fra en case. Hvert af rammeelementerene: (S)ikkerhed, (T)ænke traumer, (O)pbygge evner, tydeliggøre (R)essourcer og fremme (M)entalisering. gennemgås i casen som forståelsesramme for behandlingsmodellen. Ordet STORM er også en metafor for det stormfyldte felt, som arbejdet med traumeramte unge i misbrug og deres familier ofte er - et felt, hvor velordnede behandlingsprogrammer ofte blæses omkuld af nye kriser og et felt som fordrer en høj grad af fleksibilitet, vurderings- og reguleringsevne hos behandlere og andre professionelle omkring barnet, den unge og familien. Sikkerhed og mentalisering udgør modellens rammeelementer. Uden disse vil de øvrige behandlingselementer ikke være virksomme. Når barnet, den unge eller familien ikke længere er i sikkerhed eller når behandlingen ikke længere er mentaliseringsbaseret, må fokus flyttes til at etablere eller genetablere sikkerheden, såvel relationelt som fysisk/psykisk. Der er derfor mere tale om en cirkel end en fasemodel for traumebehandling. Præsentationen vil indeholde en gennemgang af STORM-modellen med fokus på rammeelementerne sikkerhed og mentalisering og med udgangspunkt i eksempler fra praksis

bottom of page