top of page

E2c

Dansk

Mentalisering og sorg i samarbejde med børn og familier

Mette Bak Gundersen, psykolog. Center for Mentalisering i Danmark

I denne workshop vil psykolog Mette Bak Gundersen undervise i hvordan en mentaliseringsbaseret tilgang kan inddrages i samarbejde med børn og familier, der har udsigt til eller har mistet en nærtstående. Mette vil gennem oplægget trække på erfaring fra mangeårig ansættelse i det palliative felt og koble dette til kernebegreber i mentaliseringsteori. Fra moderne sorgforskning gennemgåes tosporsmodellen og herunder gives bud på, hvordan denne kan anvendes, som konkret pædagogisk psykologisk analyse- og samtalemodel sammen med børn og familier. I oplægget præsenteres bud på, hvordan moderne sorgteori knyttes til klassiske mentaliseringsbegreber som følelsesregulering og tilknytning med konkrete eksempler fra klinisk praksis. Formålet med workshoppen er gennem præsentation af teori og praktisk anvendelige redskaber at inspirere til at støtte udviklingsstøttende samspil i familier for hvem kritisk sygdom, tab og sorg er en del af hverdagen.

bottom of page