top of page

E3a

Norsk

Forskning “from the inside out” – å etablere en evidensbase fra innsiden av eksisterende mentaliseringsbaserte behandlingsprogram

Line Brotnow Decker, autorisert psykolog i privat praksis ved Akerselvapsykologene i Oslo og klinisk forsker ved Yale Child Study Center og Ramon Llull Universitet i Barcelona, Spania.

Klinisk forskning og klinisk praksis er ulike verdener som i liten grad snakker med hverandre. God, praksisnær forskning utført innenfor fra innsiden av eksisterende kliniske behandlingsprogrammer kan være med på å minske avstanden og øke verdien av den akademiske forskningen som utføres. I dette foredraget vil Line Decker dele sin erfaring med å etablere en evidensbase for preeksisterende, mentaliseringsinformerte kliniske programmer med svært sårbare barn og familier i USA og i Spania. Hun vil fokusere på prosessen med å etablere effektive samarbeid mellom forskere og klinikere, samt drøfte nødvendige og (overraskende) lite nødvendige elementer for å produsere forskning med høy integritet og høy klinisk relevans. Decker vil legge frem eksempler fra de mange fagfellevurderte artiklene hun har produsert i tett samarbeid med klinikere og forskere i den virkelige verden. Vi vil se på hvordan forskningen kan bidra til å lære av seg selv og representere seg selv i en politisk og økonomisk kontekst som stiller krav til evidens uten å hensynta klinikkens behov. Læringsmål: 1) Økt forståelse for hvordan forskningsbasert metodikk kan benyttes i reelle kliniske kontekster for å produsere kunnskap med høy nytteverdi, 2) Økt forståelse for interpersonlig dynamikk og håndtering av denne når forskningsbasert metodikk benyttes i den kliniske hverdagen

bottom of page