top of page

E3b

Norsk

Mentaliseringssvikt-intervjuet: en ny metode for kartlegging av borderline-fokusert mentaliseringsevne

Dag Anders Ulvestad, overlege, PhD-stipendiat, Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser, Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, Oslo universitetssykehus

Formål: Mentaliseringsvansker er en sentral utfordring for pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse (BPF). Typisk for mange er mentaliseringssvikt i situasjoner med sterke affekter i nære relasjoner. Vi mangler imidlertid vitenskapelig baserte metoder for kartlegging av BPF-pasienters mentaliseringsevne (refleksiv funksjon, RF) basert på utforskningen av slike mentaliseringssvikt-episoder. Mentaliseringssvikt-intervjuet (Mentalization Breakdown Interview, MBI) er et 30 min. intervju opprinnelig utviklet for kliniske formål, men videreutviklet for bruk i terapiforskning. En tidligere studie viste god inter-rater reliabilitet for vurdering av RF basert på MBI (MBI-RF) (Ulvestad et al., 2022). Formålene med denne studien var: 1) undersøke den konvergerende validiteten av MBI-RF ved å sammenligne MBI-RF med gullstandarden, RF basert på Adult Attachment Interview (AAI-RF), og 2) undersøke forholdet mellom henholdsvis MBI-RF og AAI-RF og klinisk relevante mål ved BPF; personlighetsfungering, psykososial funksjon, affektregulering og selvdestruktiv atferd. Metode: 45 pasienter med minst 4 BPF-kriterier ble inkludert, 93 % hadde BPF-diagnose. Utredning før oppstart i MBT behandlingsprogram omfattet intervjubasert diagnostikk og selvrapport-instrumenter med henblikk på symptombelastning, funksjonsnedsettelse, emosjonell dysregulering, selvskadings- og selvmordsatferd. MBI og AAI ble gjennomført og skåret for RF av tre sertifiserte ratere. Resultater: Det var høy korrelasjon (r=0.79, p<0.01) mellom MBI-RF og AAI-RF. For de fleste kliniske variabler var det ikke signifikante korrelasjoner med RF, verken for MBI-RF eller AAI-RF. Konklusjon: Studien indikerer at MBI som en BPF-fokusert RF-metode har høy konvergerende validitet med gullstandarden AAI. MBI-RF og AAI-RF var i liten grad korrelert med de kliniske variablene. Funnene vil bli diskutert, og i tillegg vil klinisk anvendelse av intervjuet bli omtalt.

bottom of page