top of page

E4

Dansk/svenska

Adaptive Mentalization-Based Integrative Treatment (AMBIT) – At arbejde mentaliseret med teams og tværsektorielt samarbejde. Skandinaviske projekter, forskning og implementering

Stefan Lock Jensen, Ledende specialpsykolog. Børne- & Ungdomspsykiatrien Roskilde, Region Sjælland, Danmark; Janne Walløe Vilmar, Ledende overlæge. Børne- & Ungdomspsykiatrien Roskilde, Region Sjælland, Danmark; Ernst Dahlquist, socionom, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi och socialt arbete. PsykologCentrum i Malmö; Stine Høgenhaug, Aut. Cand. Psyk. Specialist i psykodynamisk psykoterapi med voksne, certificeret MBT terapeut c-niveau. Aalborg Universitet; Marie Skaalum Bloch Aut. Cand. Psyk. Specialist I psykodynamisk psykoterapi med voksne, godkendt supervisor, certificeret MBT terapeut, supervisor og trainer; Gry Skytte Egsgaard, cand. psych. aut., specialist i klinisk børnepsykologi. MBT-F terapeut. Poppelgården Familiecenter i Hvidovre kommune; Camilla Mikkelsen Printz, cand. psych. aut, specialist i psykoterapi med børn. Poppelgården Familiecenter i Hvidovre kommune.

Oplæg Stefan Lock Jensen & Janne Walløe Vilmar om ’AMBIT-modellen’ (15 min) Oplæg Ernst Dahlquist: ”Arbete med mentalisering och epistemisk tillit i och utanför terapirummet; kliniska erfarenheter från ett team i Malmö som tillämpar AMBIT.” (15 min). Sedan 2010 leder Ernst Dahlquist tillsammans med Charlotte Blixt ett team som arbetar mentaliseringsbaserat med ungdomar och familjer som har svårt att tillgodogöra sig gängse psykiatrisk och psykosocial öppenvård. Teamet är ett privat företag och uppdragsgivare är socialtjänsten. Sedan 2016 integrerar teamet AMBIT i sin behandlingsmodell. Ernst kommer att prata om kliniska erfarenheter i detta arbete. Oplæg Stine Steen Høgenhaug og Marie Skaalum Bloch: ”En adaptiv behandlingsmodel til arbejdet med svært direkte selvskadende patienter” (15 min)” Behandling af patienter med svær selvskade - preliminære fund” Fokus på selvskadende adfærd har i de senere år været tiltagende og anses i dag som et offentligt sundhedsproblem med store økonomiske og velfærdsrelaterede omkostninger. Idet selvskade ikke er en selvstændig diagnose, er der tale om en transdiagnostisk patientgruppe, hvor der endnu mangler specifikke retningslinjer for behandlingen. I dette oplæg præsenteres preliminære forskningsresultater fra et projekt i psykiatrien, Region Nordjylland, hvor principper fra AMBIT-modellen i samspil med traditionel MBT-behandling har dannet grundlag for behandlingsarbejdet med svært direkte selvskadende patienter. Oplæg Gry Skytte Egsgaard og Camilla Mikkelsen Printz: ”AMBIT som ramme for det kommunale arbejde med skolefravær og forebyggelse af anbringelse”. (15 min.) I Hvidovre kommune danner AMBIT rammen omkring flere teams, hvoraf to er forankret på Poppelgården familiecenter: I U-start arbejdes på tværs af skole- og behandlingsindsatser med bekymrende skolefravær, mens der i Det tværgående familieteam arbejdes med familier med børn i risiko for anbringelse og deres brede private og professionelle netværk. I dette oplæg præsenteres vores erfaringer med at organisere kommunale indsatser inden for en AMBIT-ramme, herunder teamdannelse og -organisering, koordinering og organisering af netværk, samt vores erfaringer med betydningen heraf for børn og familier. Oplæg Janne W. Vilmar & Stefan Lock Jensen: ’At arbejde med mentalisering i netværk – en case om drengen bag den lukkede dør’ (15 min) Med udgangspunkt i en case om en meget kompleks sag med en dreng med svær mistrivsel som ikke kunne undersøges eller behandles i psykiatrien fremlægges den AMBIT-inspirerede tilgang, som bragte ham i trivsel. Casen fremlægges med særligt fokus på det netværksarbejde som blev udført, koblet med de AMBIT-værktøjer og funktioner, som er udviklet i Roskilde for at håndtere kompleks team- & netværksarbejde. DEBAT i plenum (15 min) (v. alle)

bottom of page