top of page

E5a

Dansk

Mentalisering og autismespektrumforstyrrelse

Nadjia Tamechmecht, MSc in CBT. Center for Mentalisering

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse har samtidig en forstyrrelse i evnen til kontakt - kontaktevnen, hvilket naturligt medføre udfordringer i samspillet med andre. På den baggrund har de ofte svære vanskeligheder i evnen til at mentalisere, og derved finde mening i adfærd. Vi kunne bruge udtrykket, at mennesker med autisme er “blinde for andres sind”. Konsekvensen er konflikter, både relationelle- og generelle adfærdskonflikter, som i mange tilfælde er gennemgående og gentagne. Fagprofessionelle beretter om, hvordan disse konflikter har store negative konsekvenser. Manglende impulskontrol, følelsesregulering, svag interesse og indlevelsesevne er nogle af de typiske udfordringer for den sociale interaktion, som ofte medfører ustabile relationer. Flere fagprofessionelle ytre bekymrer for det stigende antal af mennesker med autisme som lider af stress, angst og depression og som isolerer sig, som en konsekvens af de mange misforståelser, og følelsen af at være anderledes og ikke forstået. Desuden beretter fagprofessionelle om det stigende antal autister Jeg vil præsentere en specifik og målrettet anvendelse af en mentaliserende tilgang i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Med en specifik og målrettet mentaliserende tilgang jeg-støtter og jeg-styrker vi helt essentielt autistens følelse og oplevelse af sig selv, de relationer og det sociale miljø det omgiver sig i. De fagprofessionelle kan bidrage til en større impuls- og følelseskontrol, og støtte autisten i at have vedblivende gensidig kontakt, som er den afgørende faktor i stabile relationer. De fagprofessionelle får muligheden for at se bag om en ellers uforståelig og forstyrrende adfærd for at minimere de mange konflikter.

bottom of page