top of page

E5b

Dansk

Dissociation – “the missing link” i en MBT traumatilgang.

Morten Kjølbye, speciallæge i psykoterapi, specialist og supervisor i psykoterapi, MBT trainer. Kjølbye Psykoterapi

MBT er oprindeligt skræddersyet til behandlingen af mennesker med BPD, og dermed skulle man tænke at det også er en skræddersyet tilgang til traume tilstande, da over 90 procent af mennesker med BPD har oplevet traumer. Imidlertid er det først inden for de seneste år at der i mentaliserings litteraturen er kommet et mere systematisk fokus på traumer og behandlingen af traume tilstande. Mentalisering tager som bekendt udgangspunkt i en tilknytningsforståelse, derfor er det heller ikke overraskende at der netop i tilgangen til traumer fokuseres på We-mode og på konsekvenserne af tilknytningstraumer i opvæksten. We-mode er et vigtigt aspekt i at føle sig forbundet og som værende en del af en socialkontekst, der i sig selv er en beskyttende faktor over for traumeeksponering. Samtidig er fravær af We-mode eller neglect et vigtigt aspekt af traumer. En enkelt definition på traumer er det der producerer dissociation. Dissociationen bevirker at noget kommer til at leve uden for vores bevidsthed og dermed utilgængelig for vores mentalisering. Behandling af traumatiserede mennesker gennem en mentaliserings baseret tilgang må derfor inkludere en tænkning omkring dissociation og hvordan man kan arbejde med dissociation i en MBT-tradition. I foredraget vil der derfor blive fokuseret på dissociation og eksempler på det kliniske arbejde med dissociativ patologi.

bottom of page