top of page

E5c

Norsk

Reflekterende kulturer: Om mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M). Mentaliserende miljøer og kolleger. Arbeidet med personalet og ledelsen

Bente Sommerfeldt, spesialist i klinisk psykologi

Denne workshopen vil gi eksempler på hvordan mentalisering og mentaliseringsbaserte tilnærminger har blitt – og blir – implementert i forskjellige døgninstitusjoner. Det handler om grunnleggende holdninger; om forskjellige strukturer for våre pasienter, som pedagogisk arbeid, individualterapi, familiearbeid og forskjellige grupper; men ikke minst om hvordan arbeide med arbeidsmiljøet for å skape en åpen, vital og undrende kultur hos personalet. Profesjonelles mentalisering rammes raskt når man arbeider med pasienter eller beboere med alvorlig mentaliseringssvikt. En praktisk og etisk utfordring er å fremme strukturer, holdninger og veiledningsrutiner som fremmer mentaliserende behandlere. Anbefalt bakgrunnslitteratur er boken av Skårderud og Sommerfeldt: ”Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling”, dansk utgave 2014 og norsk utgave 2013.

bottom of page