top of page

16/4-24: Webbinarium: Mentalisering och narcissism

Tor Wennerberg berättar om mentalisering och narcissism

Digitalt via Zoom

18:30-20:00

16/4-24: Webbinarium: Mentalisering och narcissism

Mentalisering handlar om förmåga till inlevelse i andras inre världar, att kunna förstå sig själv utifrån och andra inifrån – ”holding mind in mind”, som Peter Fonagys definition lyder. Narcissism, å andra sidan, handlar om motsatsen – den dubbla oförmågan att leva sig in i andras perspektiv och att ta ett reflekterande utifrånperspektiv på sig själv. Motsättningen mellan mentalisering och narcissism kan också beskrivas som en allmänmänsklig inre konflikt mellan samvetet och det straffande överjaget.

Frågan som ställs i kvällens webbinarium är: vad får vi syn på när vi ställer mentalisering och narcissism i kontrast till varandra? Hur mycket av medkännande mentalisering behöver ett samhälle för att fungera? Och omvänt: hur mycket av narcissism – på individ- och på gruppnivå – klarar ett samhälle av?

Tor Wennerberg är legitimerad psykolog och författare.

Endast för medlemmar i Svenskt Forum för Mentalisering och kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs, för zoom-länk skickas till alla som betalat medlemsavgift för 2024.

Om du inte redan är medlem så bli det nu! Länk överst "Bli medlem".

bottom of page