top of page

2023 : Mentaliserings-AW: Parental Embodied Mentalizing med Mårten Hammarlund

Mårten Hammarlund berättar om Parental Embodied Mentalizing. Måndag 17 april kl 18.30-20:00 på Ericastiftelsen.

Ericastiftelsen, Odengatan 9

18:30-20:00

2023 :  Mentaliserings-AW: Parental Embodied Mentalizing med Mårten Hammarlund

Utöver detta leder han sedan 2010 ett team som arbetar mentaliseringsbaserat med ungdomar och familjer som har svårt att tillgodogöra sig gängse psykiatrisk och psykosocial öppenvård. Teamet är ett privat företag och uppdragsgivare är socialtjänsten.

bottom of page