top of page

2023 : Mentaliserings-AW: Om MBT-N : MBT vid Narcissistiskt personlighetssyndrom

Niki Sundström, Peder Björling och Pär Alvinzi från Psykiatri Sydvästs berättar om MBT-behandling för patienter med narcissistiskt personlighetssyndrom.

Ericastiftelsen, Odengatan 9 + Zoom

18:30-20:00

2023 : Mentaliserings-AW: Om MBT-N : MBT vid Narcissistiskt personlighetssyndrom

Om MBT-N

bottom of page