top of page

2023 : Webbinarium: Ernst Dahlquist om AMBIT

Arbete med mentalisering och epistemisk tillit i och utanför terapirummet; kliniska erfarenheter från ett team i Malmö som tillämpar AMBIT.

Digitalt via Zoom

18:30-20:00

2023 : Webbinarium: Ernst Dahlquist om AMBIT

Ernst Dahlquist är socionom, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi och socialt arbete. Han arbetar med handledning och psykoterapi på PsykologCentrum i Malmö.

Utöver detta leder han sedan 2010 ett team som arbetar mentaliseringsbaserat med ungdomar och familjer som har svårt att tillgodogöra sig gängse psykiatrisk och psykosocial öppenvård. Teamet är ett privat företag och uppdragsgivare är socialtjänsten.
Sedan 2016 integrerar teamet AMBIT (Adaptive Mentalizationbased Integrative Treatment), utvecklat av Dickon Bevington, Peter Fuggle, Liz Cracknell och Peter Fonagy m fl, i sitt arbete.

I den senaste boken som givits ut om AMBIT har Ernst fått beskriva teamets arbete i ett kapitel. På webbinariet kommer han att beskriva hur teamet arbetar och hur AMBIT tillämpas i detta arbete. ”En mentaliserande hållning” som Dickon Bevington pratade om den 6 oktober och ”epistemisk tillit” som Tor Wennerberg pratade om den 21 september är två begrepp som här kommer att kopplas till klinisk praktik.

Webbinariet är kostnadsfritt för medlemmar.

bottom of page