top of page

2023 : Webbinarium: Tor Wennerberg om mentalisering och epistemisk tillit i sociala system

Tor Wennerberg författare till böckerna ”Vi är våra relationer” och ”Själv och tillsammans” berättar om de omgivande sociala system som omger individen och som antingen främjar eller motverkar epistemisk tillit och mentalisering.

Digitalt via Zoom

18:30-20:00

2023 : Webbinarium: Tor Wennerberg om mentalisering och epistemisk tillit i sociala system

Mentalisering och epistemisk tillit i sociala system

Mentaliseringsforskningen har, under den senaste tioårsperioden, tagit intressanta nya vändningar. Denna teoretiska nyorientering har först och främst inneburit att mentaliseringsbegreppet har satts in i större sammanhang, i de omgivande sociala system som omger individen och som antingen främjar eller motverkar epistemisk tillit och mentalisering. Det tidigare mer begränsade fokuset på anknytnings- och familjerelationer som arena för mentalisering har därmed utvidgats och begreppet har börjat få en bredare tillämpning – och därmed också en större aktualitet i den samtidspolitiska debatten.

bottom of page