Nordisk Mentaliserings­konferens 2016

Den tredje nordiska konferensen om mentalisering och mentaliseringsbaserade terapier kommer att gå av stapeln på ABF-huset i Stockholm 26:e och 27:e maj 2016. Vi har redan bokat in fem framstående huvudtalare:

anthony trudie morten bente finn
Anthony Bateman
(UK)
Trudie Rossouw
(UK)
Morten Kjølbye
(DK)
Bente Sommerfeldt
(NO)
Finn Skårderud
(NO)

Konferensen kommer dessutom att bjuda på en mängd föreläsningar, seminarier och workshops av de viktigaste nordiska forskarna och klinikerna inom mentaliseringsfältet.

Boka redan nu in 26 och 27 maj 2016 i din kalender och var beredd att anmäla dig så fort anmälningsformuläret dyker upp här på hemsidan någon gång före jul. Både den första konferensen, som hölls i Oslo 2012, och den andra konferensen, som hölls i Köpenhamn 2014, samlade över 300 deltagare, och vi räknar med att intresset för Stockholmskonferensen kommer att vara minst lika stort.

Vi tycker dessutom att du ska ägna sommaren åt att fundera över om du inte själv ska framträda på konferensen. Vi kommer att lägga ut ett call for papers här på hemsidan i september och då är vi intresserade att snart sagt allting som har med mentalisering att göra: forskning, teori och klinisk praktik; handledning; arbete med barn, ungdomar, vuxna, familjer och par; mentalisering i terapi, föräldrautbildning, ledarskapsutveckling, skola eller andra miljöer; rena föreläsningar, seminarier och workshops… Det finns möjlighet att hålla både kortare programpunkter på ca 20 minuter och längre på ca 45 minuter.


SFFM-LARGE