Anmäl er till höstens seminarier!

sigmund2
Sigmund Karterud

Vi arrangerar i höst två spännande seminarier med Sigmund Karterud, som är professor i psykiatri, författare till en lång rad böcker och vetenskapliga studier och internationell auktoritet när det gäller personlighetsstörningar, gruppterapi och MBT.

Fredag 14 oktober blir det ett heldagsseminarium om personlighetspsykologi och personlighetsstörningar, delvis baserat på boken Personlighetspsykiatri, som Sigmund Karterud har skrivit tillsammans med Theresa Wilberg och Øyvind Urnes. Seminariet äger rum på Usine, nära Medborgarplatsen i Stockholm. I seminarieavgiften, som är 1.000 kronor + moms, ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe och lunch.

Lördagen 15 oktober blir det ett halvdagsseminarium om mentaliseringsbaserad gruppterapi på Ericastiftelsen i Stockholm. Sigmund Karterud, som har skrivit Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) och i hög grad har bidragit till utformningen av gruppterapin i MBT, kommer att illustrera resonemangen med videoinspelningar av gruppterapisessioner. Efter seminariet håller vi årsmöte, och seminariet är öppet enbart för föreningens medlemmar. I seminarievgiften, som är 500 kronor + moms, ingår kaffe och macka.

Anmäl er per mejl till info@mentalisering.se. Glöm inte att ange vilket seminarium anmälan gäller. Antalet platser är starkt begränsat på båda evenemangen, så skicka in er anmälan omedelbart!

Välkomna!