Välkommen till Svenskt Forum för Mentalisering


Svenskt Forum för Mentalisering är en är partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vårt ändamål att anordna konferenser och andra utåtriktade verksamheter, att anordna mötesplatser mellan medlemmar med särskild målsättning att främja mentaliseringsbaserad terapi och andra mentaliseringsorienterade metoder samt att främja forskning och utvärdering inom området.