top of page

SAVE THE DATE: Nordisk Mentaliseringskonferens i Stockholm 13-14 juni 2024

Nordisk Mentaliseringskonferens Stockholm 13-14 juni 2024

Call for papers - ny deadline

231220

Forskning

Artikel i Läkartidningen om evidensläget för psykodynamisk terapi

suddiga Lights

 »Att leka med   verkligheten« 

 »Att se sig själv utifrån 
och andra inifrån« 

 »Förstå missförstånd« 

Kontaktuppgifter till personer inom olika verksamheter som arbetar med MBT i Sverige.

Här länkar vi till utbildningar och olika institut där du kan lära dig mer om mentalisering och menaliseringsbaserad terapi.

Här hittar du kommande händelser och senaste nytt inom mentalisering.

Information om styrelsen, föreningens verksamhet och hur du blir medlem.

Mentaliseringsteorin bygger på det faktum att alla människor uppfattar verkligheten på olika sätt, eftersom de har olika erfarenheter, kunskaper och intressen. När du mentaliserar kring en annan människa ställer du dig så att säga i hennes skor och försöker föreställa dig vad hon tänker och känner och varför hon gör som hon gör. Du måste kliva ut ur dig själv om du vill förstå en annan människa, eftersom hon har en annan historia än du, och andra kunskaper och intressen, vilket gör att hon ser nästan allt som händer ur ett annat perspektiv än du.
OM MENTALISERING
aktuellt

PETER FONAGY FÖRKLARAR VAD MENTALISERING ÄR 

mentalisering
bottom of page